Vyhľadávanie

Letný rez ruží

Skutočný efekt alebo len "starosť" navyše?

Letný rez na ružiach je jedným zo základných predpokladov pre dosiahnutie bohatého kvitnutia na ružiach od začiatku leta až do jesene. Pri správnom a včasnom aplikovaní letného rezu vieme získať maximálny počet kvetov z každého kra.

Lukáš Gaži hovorí o letný rez ruží, kvitnutie ruží, strihanie ruží

Tajomstvo letného rezu

Letný rez ruží spočíva v odstraňovaní odkvitnutých kvetov. Odkvitnuté kvety odstraňujeme v čase, keď začínajú pôsobiť neesteticky. Nečakáme až do štádia, keď opadnú všetky kvetné lupienky. Kvety odstraňujeme aj s časťou výhonu.  Režeme nad očkom, ktore sa nachádza nad prvým, resp. druhým pravým listom. Ideálne je ak sa ponechané očko nachádza na vonkajšej strane kra. Rez nevykonávame v tesnej blízkosti očka, ale nad očkom ponecháme asi 1 cm dlhý čapík, ktorý chráni očko pred vysušením.

Nemôžeme takto ružu pripraviť o energiu do ďalšieho kvitnutia?

Určite nie. Odstraňovaním odkvitnutých kvetov predchádzame tomu, aby ker ruže investoval značné množstvo energie do vytvárania plodov. Vyvíjajúci plod by brzdil rozvoj ďalších kvetných výhonov a ker by taktiež pôsobil neesteticky. Odstránením odkvitnutých kvetov aj z časťou výhonov predstavuje pre ker určitú formu zmladenia a pre rastlinu s dobrou kondíciou je to pozvánka k opätovnému nasadeniu nových kvetných výhonov. Tento cyklus vieme v priebehu roka zopakovať spravidla 2-3 krát. Na prelome leta a jesene sme z rezom už striedmejší, nakoľko by novovzniknuté výhony nemuseli do nástupu prvých mrazov dostatočne vyzrieť a došlo by k ich úhynu. Rez v tomto období vynecháme aj na úkor tvorby plodov. Navyše, na konci jesene môžu byť po vyfarbení zaujímavým prvkom vašej záhrady.

Je letný rez jediný klúč k úspechu?

Samozrejme, na to, aby ruže vo vašej záhrade naozaj žiarili, potrebujú okrem jarného a letného rezu aj základnú starostlivosť ako hnojenie, zavlažovanie, ošetrovanie voči chorobám a škodcom či prevzdušňovanie pôdy. Bohatosť kvitnutia je samozrejme daná aj samotnou odrodou vami pestovanej ruže, no o maximálnej úroveni kvitnutia, akú je schopný ker ruže dosiahnuť rozhodujete práve letným rezom.

 

Ing. Lukáš Gaži