Vyhľadávanie

Pestovateľský manuál

Záleží nám na tom, aby Vám Vaša záhrada prinášala radosť po celý rok. Nasledovné informácie Vám majú k tomu pomôcť.

Návod na výsadbu

SPRÁVNA VÝSADBA RASTLÍN S VOĽNÝM KOREŇOM

(ovocné stromy a kry, vinič, ruže)

Rastliny je potrebné vybaliť z prepravných obalov ihneď po doručení kuriérom a čo najskôr ich vysadiť. Korene udržujeme vlhké až do doby výsadby. Korene nie je nutné pred výsadbou dlhodobo namáčať do vody. Pokiaľ tak urobíte, dbajte, aby doba máčania netrvala dlhšie ako 12 hodín. Ak nemôžeme rastliny vysadiť na trvalé stanovisko a potrebujeme ich prechovať, umiestníme korene týchto rastlín do vlhkej piliny alebo piesku na záveterné miesto.  

NÁVOD NA VÝSADBU VOĽNOKORENNÝCH SADENÍC OVOCNÝCH STROMOV

Pred výsadbou skrátime koreňový systém maximálne o 1/3 dĺžky, rezom odstránime aj prípadné mechanicky poškodené, zlomené, či nahnité korene. Jemné vyživovacie korene neskracujeme. Jamu vykopeme primerane koreňovému systému, spravidla 1,5 – 2x väčšiu.  

Na spodok jamy je do pôdy vhodné primiešať záhradnícky substrát a pri jarnej výsadbe aj organické hnojivo, ktoré nespáli korene a zlepší kvalitu pôdy. Do vykopanej jamy postavíme stromček tak, aby korene netrčali z jamy a mali dostatok miesta, a aby mal kmeň zvislé smerovanie. Keď je strom takto pripravený, zalejeme jamku dostatočným množstvom vody, cca 5-10 cm pod horným okrajom jamky. Akonáhle začne hladina vody v jamke klesať, jamku  začneme prisýpať vykopanou sypkou zeminou. Prisýpame tak, aby sa voda pri zasýpaní nedostala až na povrch a jamka bola navrchu dosypaná suchou zeminou. V prípade, že vykopaná zemina nemá dostatočnú kvalitu, premiešame ju s univerzálnym záhradníckym substrátom v pomere 2:1 až 1:1 (zemina:záhradnícky substrát).

Je dôležité, aby miesto štepenia (zhrubnutá časť kmienka) bolo umiestnené 5-10 cm nad zemou.  Takto vysadený strom priviažeme o oporný drevený kôl, aby sa zamedzilo pohybom stromu v pôde.

Pokiaľ vysádzame voľnokorenný strom, je potrebné ihneď po výsadbe skrátiť postranné výhony koruny na 1/3 až 1/4 dĺžky a stredník o 1/3 dĺžky. Takto zrezaný strom môže kvalitne zakoreniť a vytvoriť novú korunku. Tento úkon je základnou podmienkou pre uznanie záruky v prípade reklamácie.

NÁVOD NA VÝSADBU VOĽNOKORENNÉHO VINIČA

Pred výsadbou korene zakrátime o 1/3 dĺžky a taktiež odstránime mechanicky poškodené či zlomené korene. Jamku vykopeme takú hlbokú, aby sme do nej mohli umiestniť koreň aj s 2/3-nami dĺžky sadenice. Teraz môžeme vinič vložiť do jamy mierne šikmo tak, aby korene netrčali z jamy a mali dostatok miesta. Rastlinu zalejeme a prisypeme zeminou podobne ako pri ovocných stromoch. Na rozdiel od ovocných stromov vinič prisýpame aj nad povrchom okolitej pôdy, aby miesto štepenia bolo ukryté 5 cm pod zemou.

NÁVOD NA VÝSADBU KONTAJNEROVANÝCH RASTLÍN

Črepníkované rastliny (trvalky, okrasné kry, okrasné stromy, letničky...)

Sú to rastliny dobre zakorenené a zapestované v črepníku. Po obdržaní zásielky nie je nutná okamžitá výsadba, je však nutná primeraná zálievka rastlín.

Pred výsadbou je dôležité zvoliť vhodné stanovisko (slnečné, polotienisté, tienisté) podľa nárokov jednotlivých rastlín. Informácie o nárokoch jednotlivých druhov nájdete na stránke www.lumigreen.sk. Takisto je dôležité pripraviť pôdu a v prípade potreby zapracovať do pôdy substrát podľa nárokov jednotlivých rastlín.

Pri črepníkovaných rastlinách je potrebné vykopať jamu minimálne 2-krát väčšiu ako črepník. Rastlinu vyberieme z črepníka a vysadíme ju tak, aby povrch zeminy v črepníku bol v rovine s povrchom okolitej pôdy, resp. aby bol mierne zahĺbený. V prípade, že vykopaná zemina nemá dostatočnú kvalitu, premiešame ju s univerzálnym záhradníckym substrátom v pomere 2:1 až 1:1 (zemina:záhradnícky substrát).

Všetky rastliny vyžadujú po vysadení pravidelnú zálievku a primerané hnojenie! 

UPOZORNENIE

  • Rastliny v prepravných obaloch po doručení umiestnite do tieňa, Ihneď ako je to možné (najneskôr do 12 hodín od doručenia) ich z prepravných obalov vybaľte a podľa potreby zalejte!
  • Pri výsadbe používajte ochranné prostriedky a pracovný odev!
  • Vysadené rastliny chráňte pred ohryzom a poškodením zverou alebo domácimi zvieratami!
  • Rastliny určené na celoročné vonkajšie pestovanie neprechovávajte vnútri!
  • Na zalievanie rastlín nepoužívajte kontaminovanú vodu a vodu zo žúmp a čističiek!
  • Označovacie etikety, ktoré sú umiestnené na rastline, neodstraňnujte z rastliny po dobu 24 mesiacov!
  • S rastlinami narábajte s ohľadom na ich pestovateľské nároky!
  •  Rastliny v črepníkoch nerozsádzajte na viac kusov. Jeden črepník = 1 rastlina.