Vyhľadávanie

Výsadba vresoviskových rastlín

Úspech spočíva v napodobňovaní prirodzených podmienok

Na to, aby sme mohli správne vysadiť tento typ rastlín, musíme poznať ich prirodzené stanovisko. Vybrali sme sa preto na expedíciu do Nízkych Tatier, konkrétne na južné svahy pod Ďumbierom, aby sme mohli pozorovať podmienky ich prirodzeného výskytu. Našli sme tu rozsiahle porasty čučoriedok (Vaccinium). 

Obr. 1 Pôdne vrstvy v mieste prirodzeného výskytu čučoriedok (Vaccinium)

Prirodzené stanovisko čučoriedok, Vaccinium, pôdne vrstvy, ako sadiť čučoriedky, výsadba čučoriedok

Pôda (Obr. 1), v ktorej tieto rastliny prirodzene rastú je tvorená plytkým horizontom ľahkej humusovitej vrstvy (podobná vrchoviskovej rašeline), ktorá je tvorená odumretými zvyškami prevažne rastlinných tiel. V tejto vrstve sa nachádza väčšina koreňovej sústavy rastlín. Bezprostredne pod humusovitou vrchnou nájdeme vrstvu rôznych frakcii kamennej drviny, ktorá zabezpečuje drenáž vrchnej vrstvy pôdy. Táto vrstva prechádza až na materskú horninu. V horskom prostredí sú rastliny dobre zásobované vodou, táto voda však cez pôdu doslova preteká, práve vďaka drenážnej vrstve. Korene rastlín majú vo vlhkom substráte dostatok vzduchu, čo je jedna z hlavných požiadavok pre správny rast a prežitie vresoviskových rastlín.

 

Ako správne vysádzať vresoviskové rastliny

Pokiaľ vysádzame rastliny do pôdy, ktorá nedostatočne odvádza vodu, musíme na dne jamky vytvoriť drenážnu vrstvu zo štrku frakcie 4-16 mm (Obr. 2). Objem jamky je teda nutné zväčšiť o objem drenážnej vrstvy. Objem jamky pre samotnú výsadbu rastliny by mal byť minimálne 2-3 krát väčší, ako objem koreňového balu rastliny (objem kontajnera). Pri kyslomilných rastlinách je dôležité, aby neboli posadené v pôde hlbšie, ako je povrch koreňového balu v črepníku.

Obr. 2 Spôsob výsadby vresoviskových rastlín tradičnou metódou (Rhododendron, Vaccinium, atď.)

výsadba vresoviskových rastlín, výsadba čučoriedok, ako sadiť čučoriedky, návod na výsadbu kyslomilných rastlín

Osvedčenou metódou, ako predchádzať premokreniu substrátu v okolí koreňov rastlín je výsadba do vyvýšených záhonov, kedy povrch záhona vyvýšime oproti okolitému terénu (Obr. 3). Eliminujeme tak riziko premokrenia vplyvom podmáčania alebo prepolievania pôdy. Pri tomto spôsobe výsadby je potrebné dbať na pravidelnú zálievku, alebo použiť kvapkovú závlahu.

Obr. 3 Spôsob výsadby vresoviskových rastlín do vyvýšených záhonov (Rhododendron, Vaccinium, atď.)

výsadba čučoriedok do vyvýšených záhonov, výsadba rododenronov, výsadba kyslomilných rastlín

Aký substrát (zeminu) je vhodné použiť pre výsadbu vresoviskových rastlín

Ideálne je ak použijeme substrát určený pre výsadbu vresoviskových rastlín, prípadne substrát pre azalky a rododendrony. Tento substrát má vhodné zloženie a hlavne jeho pH je kyslé, čo je jeden zo základných predpokladov úspešného pestovania vresoviskových rastlín. Veľmi vhodné je do tohto substrátu primiešať pilinu, drobnú kôru či piesok. Na spodok jamky môžete vytvoriť drenážnu vrstvu štrku.

Podčiarknuté, spočítané - vresoviskové rastliny sú výzva pre každého záhradníka. Buďte si však istí, že ak ste tento článok dočítali do konca, určite budete úspešní.

Ing. Lukáš Gaži